O NÁS     PRODUKTY     SLUŽBY     DOKUMENTY     INVESTIČNÍ DOTAZNÍK     KONTAKT
SK CZ EN
iiplt

Investiční dotazník

Účelem tohoto dotazníku je vyhodnocení toho, zda poskytnutí investiční služby anebo uskutečnění obchodu s finančním instrumentem odpovídá Vašemu investičnímu cíli, finanční situaci, odborným znalostem a zkušenostem potřebným k pochopení souvisejících rizik v souladu s povinnostmi ve smyslu Zákona o cenných papírech a investičních službách, jakožto i ve smyslu příslušných nařízení EU.

V případě, že neodpovíte na otázky v investičním dotazníku je možné, že Vám nebudeme moci poskytnout některé investiční služby.

Tím se vystavujete riziku, že Vaše skutečné potřeby vyhodnotíme chybně a finanční instrument nemusí být pro Vás vhodný. V takovém případě se nemůžete domáhat náhrady škody ani jiných podobných nároků. International Investment Platform, o.c.p., a.s. (dále jen Společnost) Vám může poskytnout některé služby (řízení portfolia) jen v případě, že odpovíte na všechny otázky v dotazníku.

Společnost použije informace uvedené v dotazníku jen k vyhodnocení a kontrole přiměřenosti, resp. vhodnosti investičních produktů.

Váš dotazník, prosím, aktualizujte alespoň jednou za rok, určitě však vždy při podstatné změně údajů.

 
KONTAKTY
International Investment Platform, o.c.p., a.s.
Aupark Tower, Einsteinova 24
SK - 851 01 Bratislava
Tel: +421 2 322 226 00
Fax: +421 2 322 226 99
E-mail:contact@iiplt.com
© 2020 International Investment Platform, o.c.p., a.s.