O NÁS     PRODUKTY     SLUŽBY     DOKUMENTY     INVESTIČNÍ DOTAZNÍK     KONTAKT
SK CZ EN
iiplt

Kontakt

International Investment Platform, o.c.p., a.s.

Aupark Tower, Einsteinova 24
SK - 851 01 Bratislava
Bezplatná infolinka pro klienty v době 13:00 - 16:00: 800 11 11 44
E-mail:contact@iiplt.com
Tel: +421 2 322 226 00 (recepce)
Fax: +421 2 322 226 99

Funkce správy stížností
JUDr. Natália Kubejová
E-mail: Tato e-mailová adresa je určena pouze pro přímé klienty investiční platformy International Investment Platform, o.c.p., a.s. Bratislava, Slovensko
cp@iiplt.com
Reklamační řád International Investment Platform, o.c.p., a.s.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
JUDr. Jozef Humenský
E-mail: dpo@iiplt.com
Informace pro klienty a potenciální klienty o zpracování osobních údajů

Korespondenční adresa

Vážený investore,

děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili International Investment Platform, o.c.p., a.s., při investování do produktů Konto života, Konto života PLUS, LifeFlex a FexMax Konto.

Z důvodu ukončení spolupráce se společností Cornhill Management, s.r.o., Nad Ondřejovem 989/24, 140 00 Praha 4, Česká republika, která pro Vás byla kontaktním místem, si Vás dovolujeme informovat, že s účinností od 1. ledna 2022 bude tato kontaktní korespondenční adresa pro investiční produkty Konto života, Konto života PLUS, LifeFlex a FlexMax Konto zrušena.

Po 1.1.2022 můžete kontaktovat International Investment Platform na následující adrese:

International Investment Platform, o.c.p., a.s.

Aupark Tower, Einsteinova 24
851 01 Bratislava
Slovenská republika
Bezplatná infolinka pro klienty v době 13:00 - 16:00: 800 11 11 44
E-mail: contact@iiplt.com

Pošta doručená po 1. lednu 2022 na původní korespondenční adresu již nebude považována za doručenou International Investment Platform, o.c.p., a.s. a nebude mít účinky doručení, a to ani v případě, že se zásilka nevrátí odesílateli.

Změna kontaktní adresy nemá žádný vliv na smluvní vztah a International Investment Platform vám bude nadále poskytovat služby beze změny, jak bylo dohodnuto ve smlouvě.

 
KONTAKTY
International Investment Platform, o.c.p., a.s.
Aupark Tower, Einsteinova 24
SK - 851 01 Bratislava
Tel: +421 2 322 226 00
Fax: +421 2 322 226 99
E-mail:contact@iiplt.com
© 2020 International Investment Platform, o.c.p., a.s.