O NAS     PRODUKTY     USLUGI     DO POBRANIA     KONTAKT
iiplt

Witamy

Witamy na stronie internetowej domu maklerskiego International Investment Platform, o.c.p., a.s.

Udostępniamy zindywidualizowane produkty inwestycyjne poprzez sieć specjalnie dobranych partnerów, dostarczając rozwiązania inwestycyjne dostosowane do profilu poszczególnych inwestorów. Oferujemy szeroki wybór usług inwestycyjnych, działając zgodnie z dyrektywą MIFID oraz słowacką ustawą o obrocie papierami wartościowymi, a na obszarze UE zgodnie z jednolitym paszportem europejskim.

Nota

Wszystkie informacje opublikowane na stronie www.iiplt.com mają wyłącznie charakter ilustracyjny i nie zawierają danych uprzednio świadczonych usług inwestycyjnych ani danych o symulacjach uprzednio świadczonych usług inwestycyjnych czy prognoz wyniku z przyszłych usług inwestycyjnych. Informacje opublikowane na stronie www.iiplt.com nie stanowią oferty zawarcia umowy dotyczącej usług inwestycyjnych ani zaproszenia dla klienta do złożenia oferty lub przekazania odpowiedzi na informacje zawarte na stronie. Określone wymogi podatkowe są zależne od indywidualnej sytuacji klienta i obowiązujących przepisów prawa, które mogą ulec zmianie w każdym czasie. Prosimy zwracać się do doradcy podatkowego o bliższe informacje. International Investment Platform, o.c.p., a.s. nie ponosi odpowiedzialności za poprawność udostępnianych informacji, które mogą ulec zmianie w dowolnym czasie bez uprzedniego zawiadomienia. Podmiotem świadczącym usługi inwestycyjne jest spółka International Investment Platform, o.c.p., a.s. z siedzibą przy Einsteinova 24, 851 01 Bratislava (Bratysława), Republika Słowacka, nr spółki 35 771 801, wpisana do Rejestru Spółek prowadzonego przez Sąd Rejonowy Bratysława I, dział: Sa, nr wpisu: 4532/B.

 
KONTAKTY
International Investment Platform, o.c.p., a.s.
Aupark Tower, Einsteinova 24
SK - 851 01 Bratislava
Tel: +421 2 322 226 00
Fax: +421 2 322 226 99
E-mail:contact@iiplt.com
© 2020 International Investment Platform, o.c.p., a.s.