O NAS     PRODUKTY     USLUGI     DO POBRANIA     KONTAKT
iiplt

Produkty

Oferujemy szeroki wybór produktów i usług, zgodnie z posiadaną licencją maklera papierów wartościowych – w tym fundusze inwestycyjne, fundusze funduszy, regularne i wyspecjalizowane produkty inwestycyjne.

Usługi zarządzania portfelami

Oferta programów systematycznego inwestowania Konto Styl Życia Plus oraz LifeFlex została wycofana z dn. 31. marca 2013 r.

LifeFlex – regularny produkt inwestycyjny cechujący się elastycznym okresem inwestycji, regularnymi lub jednorazowymi inwestycjami i wyborem trzech strategii inwestycyjnych. Inwestorzy odnoszą także korzyści z dywersyfikacji portfela. Aby uzyskać więcej informacji o LifeFlex, kliknij tutaj.

Konto Styl Życia Plus – regularny wy program inwestycyjny umożliwiający klientom wybór kwoty i częstotliwości regularnych inwestycji oraz okresu inwestycji. Klienci korzystają także z ochrony kapitału poprzez stopniowe reinwestowanie zysku. Aby uzyskać więcej informacji o rachunku Lifestyle, kliknij tutaj. 
KONTAKTY
International Investment Platform, o.c.p., a.s.
Aupark Tower, Einsteinova 24
SK - 851 01 Bratislava
Tel: +421 2 322 226 00
Fax: +421 2 322 226 99
E-mail:contact@iiplt.com
© 2020 International Investment Platform, o.c.p., a.s.