O NAS     PRODUKTY     USLUGI     DO POBRANIA     KONTAKT
iiplt

O nas

Jako dynamicznie rozwijająca się firma udostępniająca zindywidualizowane rozwiązania i usługi inwestycyjne, International Investment Platform, o.c.p., a.s. gwarantuje komunikację w pełnym zakresie między klientami, dystrybutorami a funduszami na Słowacji i w krajach Unii Europejskiej.

Spółka powstała na Słowacji w 1999 r. jako SFM Group. Początkowo uzyskała pozwolenie na sprzedaż jednostek funduszy i ubezpieczeń, przy czym podstawowa działalność koncentrowała się na funduszach, w szczególności na ofercie funduszy naszej grupy kapitałowej, które są dopuszczone do obrotu publicznego na Słowacji od 2000 r. Rozwój firmy i realizacja jej pełnego potencjału jako czołowej spółki inwestycyjnej w regionie pozwoliły nam nie tylko rozszerzyć zakres usług, lecz także rozpocząć udostępnianie produktów inwestycyjnych. W 2008 r. firma zmieniła formę prawną i przekształciła się w spółkę akcyjną, stając się centralną jednostką przetwarzania i uzyskując licencję maklera papierów wartościowych, dzięki której obecnie prezentujemy własną bogatą ofertę regularnych, wyspecjalizowanych i zindywidualizowanych produktów inwestycyjnych.

Zgodnie z licencją, nasz asortyment usług obejmuje obecnie zarządzanie portfelami, kupno, sprzedaż i zarządzanie papierami wartościowymi, dystrybucję jednostek funduszy inwestycyjnych i papierów wartościowych, udostępnianie światowej platformy funduszy i złożonego pakietu usług, zarówno dla klientów, jak i spółek dystrybucyjnych. Gwarantujemy kompleksową obsługę produktów i zarządzanie nimi, w tym pełny marketing, doradztwo prawne i rozliczenia. Wymienione produkty i usługi nie ograniczają się przy tym wyłącznie do obszaru Słowacji – działamy w szeregu krajów Unii Europejskiej, w których jesteśmy zarejestrowani zgodnie obowiązującymi przepisami miejscowego prawa.

 
KONTAKTY
International Investment Platform, o.c.p., a.s.
Aupark Tower, Einsteinova 24
SK - 851 01 Bratislava
Tel: +421 2 322 226 00
Fax: +421 2 322 226 99
E-mail:contact@iiplt.com
© 2020 International Investment Platform, o.c.p., a.s.